Homepage

Ken jij de Veiligheids-, Preventie- en Hulpverleningssector?

Of ze nu aan preventiewerk doen zoals de gemeenschapswachten, parkwachters en bemiddelaars, of ze werken als hulpverlener-ambulanciers, vaststellende GAS-ambtenaren, brandweerlui of politiemensen, elke dag dragen ze hun steentje bij om van Brussel een gewest te maken waar het goed leven is.

Op deze website vind je informatie over onze veiligheidscampus Brusafe en de vier scholen – de Gewestelijke Politieacademie Brussel (GPAB), het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IODMH), het Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel (OCBB) en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) – en het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR) dat werd opgericht om jou te helpen bij het zoeken naar een beroep of opleiding, of je op de selectieproeven voor te bereiden.

👉 Check ons tabblad Banen met de verschillende vacatures in de sector.

De politieschool

De Gewestelijke Politieacademie Brussel (GPAB) organiseert basisopleidingen voor agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie.

De school voor hulpverlener-ambulancier

Het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) is de enige erkende opleidingsorganisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de opleiding hulpverlener-ambulancier organiseert.

De brandweerschool

Het Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel (OCBB) organiseert de opleidingen voor de brandweer in Brussel.

De school voor openbaar bestuur

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) organiseert opleidingen voor personeelsleden van de gemeentes en het gewest, de OCMW’s, politiezones of andere overheidsinstellingen.

Oriëntatiecentrum voor rekrutering

Oriëntatie en Rekrutering

Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering is opgericht om jou te helpen bij jouw zoektocht naar een baan in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstsector.
Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering is er om je te informeren, te adviseren, te oriënteren en te helpen bij de voorbereiding van de selectieproeven.


Skyline uit Brussel met Brusafe's slogan "Er zijn banen die onze regio nog veiliger maken".