Over

Wie zijn wij ?

Brusafe omvat de Gewestelijke Politieacademie Brussel (GPAB), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB).

Elke school richt zich tot een specifieke doelgroep, maar alle scholen werden op één locatie samengebracht om de synergie te ontwikkelen tussen de verschillende beroepen die te maken hebben met preventie en veiligheid.

In deze korte video ontdek je meer over Brusafe. Neem zeker een kijkje!

Sinds augustus 2020 zit Brusafe in Haren in een gerenoveerd gebouw, samen met de vier scholen en het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering. De school biedt agenten in opleiding een meer aangepaste infrastructuur aan, en ook de middelen worden gebundeld. Zo kan er meer gefocust worden op deze specifieke beroepen in de veiligheid, preventie en hulpverlening.

Brandweerman, gespecialiseerd psycholoog, straathoekwerker, politie-inspecteur, gemeentelijk preventieambtenaar, hulpverlener-ambulancier en veiligheidsagent: allemaal beroepen die instaan voor de preventie- en veiligheidsketen ten dienste van de burger. Brusafe is daarvoor hét opleidingscentrum.

De scholen van Brusafe bieden basisopleidingen aan voor beroepen als straatwachter, politieman of brandweerman, maar ook voortgezette opleidingen die de ontwikkeling van de competenties op het terrein bevorderen en ertoe bijdragen om van Brussel een fijne plek te maken

Brusafe leidt elk jaar ongeveer 500 mensen op.

Maar dat is niet alles! Naast de scholen en opleidingen biedt Brusafe een begeleidingsdienst aan via het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR)!

Spreekt één van deze beroepen u aan? Wil je weten wat het OR kan doen om je te helpen bij je zoektocht naar een baan? Ga snel naar het “Oriëntatie” tabblad! Afspraak op het tabblad “Scholen” om meer te weten over de scholen of op het tabblad “banen” om de vacatures in de sector te kennen.

Lees hier ons activiteitenverslag 2022:

Geschiedenis

De zesde staatshervorming wijst nieuwe bevoegdheden toe aan de gewesten inzake preventie en veiligheid. De nieuwe taken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvatten de coördinatie van het veiligheids- en preventiebeleid en de uitwerking van een gewestelijk veiligheidsplan Brussel Preventie en Veiligheid (BPV).

BPV werd belast met het opstellen van een Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). Dat plan omvat een aantal domeinen: mensenhandel, mensensmokkel, mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook georganiseerde criminaliteit. Het plan voorziet in de oprichting van een Gewestelijke School voor de Veiligheid-, Preventie- en Hulpdienstberoepen (Brusafe) en een gewestelijk opleidingsplan.

Met dit gewestelijk opleidingsplan moeten verschillende zaken bereikt worden: opleidingen die afgestemd zijn op de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (stedelijke en multiculturele context), maar ook de ontwikkeling van een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak in de praktijk. Om al die doelen te bereiken, wordt het gebruik van nieuwe opleidingstechnieken duidelijk aangemoedigd.