Scholen

hotel-de-ville

Scholen

Brusafe verenigt de vier scholen die opleidingen aanbieden voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen in het Brussels Gewest. Elke school organiseert basisopleidingen om toegang te krijgen tot de beroepen, maar ook specifieke en voortgezette opleidingen gedurende je hele carrière.

In september 2018 heeft de Brusselse regering trouwens een gloednieuw Gewestelijk Opleidingsplan voor de sector goedgekeurd. Dat mikt op een multidisciplinaire aanpak en wil tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van ons gewest. Het biedt bijvoorbeeld nieuwe multidisciplinaire opleidingen voor professionals aan.

Hieronder vind je informatie over de scholen.

Ben je geïnteresseerd in deze beroepen en wil je je grondig voorbereiden voor je je inschrijft voor de toegangsproeven? Verschillende organisaties bieden vooropleidingen of ontdekkingsmodules voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen aan.

 • Syntra Bizz (NL vooropleiding voor politieberoepen)
 • CEFIG (FR vooropleiding voor politieberoepen)
 • Bruxelles Formation (basisopleiding bewakingsagent)
 • Mission locale Brussel Stad (ontdekkingsmodule beroepen)
 • Mission locale Etterbeek (vooropleiding beroepen)
 • Cours Industriels (vooropleiding preventie- en veiligheidsberoepen)

De politieschool

Volledige naam: Gewestelijke Politieacademie Brussel (GPAB)
Opgericht in: 1970
Publiek: Kandidaat-politiemensen en politiemensen in functie

Acties:

 • Basisopleidingen (geven toegang tot het beroep van politieman/-vrouw: agent, inspecteur en hoofdinspecteur).
 • Functionele opleidingen (voorzien voor specifieke politiegroepen: rechercheur, hondengeleider, motoragent, enz.).
 • Voortgezette opleidingen (voor politiemensen die al in functie zijn. Deze opleidingen moeten bepaalde competenties perfectioneren of nieuwe ontwikkelen).
 • Gecertificeerde opleidingen (voor personeelsleden die niet tot de politie behoren, maar ondersteunende functies vervullen).

Elk jaar leidt de GPAB tussen 20 en 300 nieuwe politiemensen (agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs) op. Deze basisopleidingen gebeuren in klassen van gemiddeld 25 à 35 Franstalige of Nederlandstalige aspiranten.

Ben je geïnteresseerd in een functie bij de politie? Werk je graag op het terrein en wil je graag de burgers uit ons Gewest beschermen? Meer informatie over de selectie- en wervingsprocedures vind je op www.jobpol.be

Meer informatie over de school (let op! inschrijvingen gebeuren niet rechtstreeks via de school): www.eripgip.be

De school voor hulpverlener-ambulancier

Volledige naam: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewestelijk Instituut voor de Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH BHG)
Opgericht in: 1999
Publiek: Kandidaat hulpverlener-ambulanciers en professionals/vrijwilligers actief in deze sector

Acties:

 • Opleidingen voor nieuwe hulpverlener-ambulanciers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Specifieke opleidingen voor de reanimatie van volwassenen en kinderen.
 • Opleidingen op maat op vraag van de partners van het opleidingsinstituut (problemen die te maken hebben met zwangerschap en bevalling met neonatale reanimatie, controle van bloedingen, eerste hulp in afgesloten ruimtes, gedrag in geval van ioniserende stralingen, …).

Elk jaar leidt het IODMH gemiddeld 180 nieuwe kandidaten op en nemen er 1500 mensen deel aan een jaarlijkse, permanente opleiding van 24 uur.

Het geavanceerde didactische materiaal (waaronder de ILS-simulators, oefenpoppen om bevallingen mee te simuleren) verzekert een pedagogische benadering die dicht bij het terrein aansluit. Al deze opleidingen steunen op de kennis van zo’n honderd instructeurs: allemaal dokters, verpleegkundigen, hulpverlener-ambulanciers of experts.

De brandweerschool

Volledige naam: Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) Opgericht in: 2004
Publiek: Personeelsleden van de DBDMH en bedrijven en instituten uit het Gewest

Acties:

 • De opleiding, bijscholing en omscholing van de operationele personeelsleden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH BHG) verzekeren.
 • Opleidingen voor bedrijven en instituten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (als ze betrekking hebben op de preventie, brand- en paniekbestrijding).

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer kan jaarlijks maximaal 72 rekruten opleiden (gemiddeld 50 per jaar). De opleidingen worden in kleine groepen van 12 tot 24 personen gegeven. De instructeurs zijn professionele brandweermannen/-vrouwen en instructeurs van de Brusselse brandweerdienst met meer dan 5 jaar ervaring. Alle brandweermannen/-vrouwen zijn daarnaast ook hulpverlener-ambulanciers.

In het kader van hun opleiding mogen de brandweermannen/-vrouwen gebruikmaken van een toren van 5 verdiepingen waarin ze kunnen oefenen op huisbranden, alsook van een toren voor situaties waarin het gebruik van ademhalingsapparatuur noodzakelijk is. Dankzij deze infrastructuur kan het OCBB nieuwe kandidaten opleiden, maar kunnen ook brandweerlui verschillende scenario’s inoefenen.

Spreekt het beroep van brandweerman/-vrouw jou aan? Meer informatie over selectie- en wervingsprocedures vind je op https://jedevienspompier.be/nl

Meer informatie over de school (let op! inschrijvingen gebeuren niet rechtstreeks via de school): www.brusselsfireacademy.be

De School voor Openbaar Bestuur

Volledige naam: Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)
Opgericht in: 1994
Publiek: Preventie- en veiligheidsactoren aangeworven door de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Beroepen die in aanmerking komen: gemeenschapswachten, parkwachters, bemiddelaars, vaststellende ambtenaren, sociale straatwerkers, interne beoordelaars, enz.
Locatie: Kapitein Crespelstraat 35, 1050 Brussel – op de campus Brusafe worden de opleidingen voor veiligheid en preventie gegeven

Acties:

 • De GSOB is een expertise- en opleidingscentrum in openbaar beheer. Het begeleidt de Brusselse overheid in haar wens om een nieuw bestuur en geïntegreerd openbaar beheer te ontwikkelen. Deze opdracht staat centraal in de drie belangrijkste activiteiten van het centrum:

 1. De begeleiding op het vlak van bestuur en HR-steun: de experts van de GSOB helpen de overheid om een strategische visie, evaluatiemiddelen en maatregelen voor risicobeheer te ontwikkelen. Vooruitgepland beheer van banen en competenties, diversiteitsplan, functiebeschrijving, Transversaal Strategisch Plan…
 2. Het gebruik van een opleidingscatalogus: de catalogus van de GSOB bevat opleidingen rond stadsopdrachten en modules die de interne organisatie van het bestuur moeten versterken. De pijler ‘Preventie en Veiligheid’ herbergt de lesmodules voor alle actoren van de preventie- en veiligheidsketen. Bijvoorbeeld: de opleiding van straatwachter en vaststellende ambtenaren.
 3. De animatie van netwerken: het centrum neemt actief deel aan de verschillende openbare platformen die de actoren verenigen die instaan voor de opdrachten van de stad. Binnen Brusafe vertegenwoordigt de GSOB de pijler van gemeentelijke en regionale actoren die actief zijn op het vlak van veiligheid en preventie.

De opleiding “Preventie en Bescherming” van de GSOB omvat alle lesmodules voor wie actief is in preventie en veiligheid (met name gemeenschapswachten, sociale straatwerkers, maatschappelijk assistenten bij het OCMW, vaststellende ambtenaren, strafambtenaren en bemiddelaars in het kader van gemeentelijke administratieve sancties). Het engagement van de GSOB binnen Brusafe beantwoordt dus volledig aan zijn primaire missie: het openbaar ambt ondersteunen.

De GSOB bereidt opleidingen voor op verzoek van gemeenten of instellingen. Als u geïnteresseerd bent in een job in gemeentelijke of regionale preventie, solliciteer dan via de rekruteringsinstelling of via de SELOR-jobaanbiedingen. Meer informatie over de opleidingen die bij de GSOB worden gegeven (opgelet, deze opleidingen worden op maat gegeven via een aanvraag van een gemeentelijke of regionale instelling): www.erap-gsob.brussels