Omgaan met emotioneel moeilijke situaties

Omgaan met emotioneel moeilijke situaties

École / School: IODMH
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: HR en personeelsbeheer
Interne referentie: Module 11 - 12
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 4u
Doelpubliek: Hulpverlener-Ambulancier in voortgezette Opleiding
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Badge DGH
Inhoud van de opleiding: Verduidelijking van theoretische concepten: aangepaste en niet-aangepaste stress, psychologisch trauma De impact driehoek Casestudies Zelfzorggids en hulpmiddelen beschikbaar voor hulpverleners
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de cursus zal de kandidaat in staat zijn om: het verschil uitleggen tussen stress en psychologisch trauma de tekenen van stress bij zichzelf en bij anderen herkennen (tekenen van aangepaste en niet-aangepaste stress) tekenen van psychologisch trauma bij zichzelf en bij anderen herkennen zijn grenzen erkennen voor zichzelf risicosituaties te herkennen na te denken over mogelijke middelen die hem/haar ter beschikking staan