Omgaan met agressie

Omgaan met agressie

École / School: IODMH
Thema GVPP: 1. Fysieke en psychische integriteit van personen
Interne referentie: 8.1
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 7u
Doelpubliek: Hulpverleners-Ambulanciers
Inhoud van de opleiding: Theoretische concepten in verband met agressie en communicatie, Rollenspelen en debriefing.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de cursus zal de Hulpverlener-Ambulancier in staat zijn om te gaan met agressieve persoon (personen) met behulp van de verschillende aangeleerde communicatiemiddelen.