MIP

MIP

École / School: IODMH
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Thema GOP: Beheer van de betrokkenen, noodplanning, crisiscommunicatie en mediatraining, organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen
Interne referentie: Module 25-26
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Praktische modaliteiten: Blended learning
Duur in uren: 6u
Doelpubliek: Hulpverleners-Ambulanciers in permanente opleiding
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Badge DGH
Inhoud van de opleiding: Algemeen kader van rampengeneeskunde, Activatie van een Medisch Interventieplan, De gehele multidisciplinaire organisatie van een collectieve noodsituatie, Organisatie van de medische hulpverleningsketen bij een collectieve noodsituatie, Aanwezige disciplines bij het beheer van een collectieve noodsituatie in de structuur van een medisch interventieplan, Overzicht van de rol en het takenpakket voor discipline 2 gedurende een medisch interventieplan, Het concept preliminaire triage door middel van oefeningen vervat in virtual reality, Realistische casuïstiek gesitueerd ergens in België waarbij in de vorm van een Tabletop een MIP geactiveerd en uitgewerkt wordt
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de les is de kandidaat in staat de basisprincipes en structuur van een medisch interventieplan uit te leggen en dit geheel te implementeren in realistische table top scenario’s Hij is eveneens in staat om het START triage systeem uit te leggen en toe te passen aan de hand van VR oefeningen
Trefwoorden: MIP - Medisch interventieplan