ICMS : Crisisfunctionaliteiten en gegevensbeheer

ICMS : Crisisfunctionaliteiten en gegevensbeheer

École / School: OCBB
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Thema GOP: Opleiding in het gebruik en het beheer van het crisiscentrum (instrumenten, oefeningen)
Interne referentie: AT7912
Soort opleiding: Basisopleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 6u
Voorwaarden voor vrije deelname: Subsidietarieven KB van 18 november 2015 (art 52)
Doelpubliek: Basis opleiding
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Basiskennis noodplanning en crisisbeheer, Basiskennis informatica.
Inhoud van de opleiding: Concreet betekent dit het volgende, de leerling : Kan een case aanmaken en kent de bestaande afspraken hieromtrent, Kent de principes rond het delen van cases, Kent de notificatie bij de aanmaak van een case, Weet hoe een positie te kiezen in een actieve case, Kan werken met het logboek. Dit houdt in dat hij gegevens kan consulteren en ingeven, het idee van verschillende logboeken begrijpt en kan gebruiken, informatietypes kan aanduiden (beslissing, feit, vraag), het onderscheid kent en kan toepassen van gedetailleerde (geolocalisatie van informatie en toevoegen van bijlagen) en snelle invoer, drag en drop naar andere toepassingen kan gebruiken, Kan de kaart consulteren en bewerken, symbolen, interventiezones plaatsen, tonen van de verschillende kaartlagen die beschikbaar zijn in het system, Kan de bijlagen en formulieren (FAN, sitrep,…) beheren, Kan de meteogegevens consulteren, Kan de noodplannen consulteren, Kan de risico-indicatoren (natuurbranden, stroomschaarste) consulteren, Kan gegevens consulteren in de databank: diensten, personen, infrastructuren (vb scholen en ziekenhuizen), Kent de chatmodule, ticker en fasering en het uitsturen van alarm, Kan de gevraagde middelen en taken beheren en opvolgen (request manager), Kent het updaten van persoonlijke gegevens en gebruikersprofielen, Kent de principes van informatieveiligheid, Weet hoe de helpdesk te contacteren, Kan de oefenkalender en de bibliotheek raadplegen / Daarenboven wordt gevraagd aan de leerling dat hij : Kan noodplannen opladen, Kan evacuatie- en sevesofiches invullen (momenteel nog niet beschikbaar), Kan nieuwe gegevens ingeven en bestaande gegevens bewerken van personen, organisaties en infrastructuren, Kan oefeningen ingeven, Kan kaartlagen uploaden, Kan cases delen, Kan cases archiveren. Bovenstaande inhoud is evolutief en gebaseerd op de toepassing zoals die vandaag bestaat.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: De gebruikers kunnen de gegevens in ICMS beheren en kunnen werken (consulteren en ingave) met de verschillende crisisfunctionaliteiten.
Trefwoorden: crisis; ICMS