Hulverlener-Ambulancier bij spoorweginterventie

Hulverlener-Ambulancier bij spoorweginterventie

École / School: IODMH
Thema GVPP: 6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
Thema GOP: Methoden voor interventie in het openbaar vervoer
Interne referentie: Module 14
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 2u
Doelpubliek: Hulpverlener-Ambulancier in voortgezette opleiding
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Badge DGH
Inhoud van de opleiding: De spoorwegen in België Het intern noodplan van Infrabel De risico's van het spoorwegnet De Infrabel-responders - Operationeel aspect Infrabel responders - Crisiscommunicatie aspect
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de module zal de Hulpverlener-Ambulancier de volgen procedure kennen in geval van een interventie op het spoor en een doeltreffend SITREP-boodschap kunnen overbrengen.
Trefwoorden: Interventie - Rail