Het besturen van prioritaire voertuigen en veiligheid. Beveiligen van de plaats van de interventie.

Het besturen van prioritaire voertuigen en veiligheid. Beveiligen van de plaats van de interventie.

École / School: IODMH
Thema GVPP: 6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
Thema GOP: Opleiding tot het besturen van prioritaire voertuigen
Interne referentie: 17.2
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 3u
Doelpubliek: Hulpverlener-Ambulancier
Inhoud van de opleiding: Verkeersregels voor voorrangsvoertuigen, Veiligheid op de plaats van de interventie.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de les, kan de kandidaat de regels opsommen om een prioritair voertuig te besturen, De kandidaat kan ook beschrijven hoe de​ eigen veiligheid en die van anderen te garanderen​ (intervenanten, slachtoffers, omstaanders,…) bij aankomst op​ de interventieplaats.
Trefwoorden: Besturen;Veiligheid