Drugs

Drugs

École / School: IODMH
Thema GVPP: 3. Drugs en verslavingen
Thema GOP: Drugs en verslavingen
Interne referentie: Module 25-26
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 4u
Doelpubliek: Hulpverleners-Ambulanciers in permanente opleiding
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Badge DGH
Inhoud van de opleiding: Concepten “afhankelijkheid”, “tolerantie”, “ontwenning”, enz, Nieuwe drugs, Indeling van drugs op basis van hun effecten, Agressiebeheersing en communicatie, Begeleiding van gedrogeerde patiënten.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de cursusmodule is de kandidaat in staat om verschillende concepten in verband met drugs uit te leggen (afhankelijkheid, ontwenning, craving, enz.), om drugs in te delen volgens hun effecten en om de overeenkomstige begeleiding te beschrijven. Op basis van klinische vignetten is de kandidaat eveneens in staat om de gepaste begeleiding van een patiënt die de drug heeft genomen te bepalen met inachtneming van de veiligheid en het ABCDE-rad en het rechtskader (OP & procedures).
Trefwoorden: Drugs;Afhankelijkheid