COPRA (theorie voor HINP)

COPRA (theorie voor HINP)

École / School: GIP
Thema GVPP: 2. Polarisering en radicalisering
Thema GOP: Polarisering en radicalisering
Interne referentie: Module 11
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Frequentie: In functie van de rekrutering (1 keer per jaar)
Praktische modaliteiten: Afstandsonderwijs
Voorwaarden voor vrije deelname: Gratis voor elke gerekruteerde aspirant
Doelpubliek: Aspirant Hoofdinspecteur van politie
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Geen diploma vereist. De functie als inspecteur van politie uitgeoefend hebben gedurende 6 jaar. Gerekruteerd worden volgens het selectie proces.