CBRNe

CBRNe

École / School: IODMH
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Interne referentie: Module 14.2
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 3u
Doelpubliek: Hulpverlerners-Ambulanciers
Inhoud van de opleiding: CBRNe : omschrijving CBRNe incidenten uit de geschiedenis Hoe komen CBRN stoffen in ons lichaam terecht? Chemische / Biologische / Radiologische en nucleaire risico's Het doembeeld van -e en terrorisme in relatie met CBRN Psychologische impact van CBRNe risico's Disciplines op het terrein bij een CBRNe incident en hun kerntaken
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Aan het einde van de opleiding kan de kandidaat: het letterwoord CBRNe ontleden elk letterteken linken aan het specifieke risico een mogelijk aanwezig CBRNe risico snel herkennen eerste veiligheidsmaatregelen nemen
Trefwoorden: CBRNe