Straathoekwerkers (m/v/x)

  • Temporary
  • Brussel

Website Brussel

Sinds 1995 steunt vzw DIOGENES daklozen in het Brusselse Gewest door een brug te slaan tussen de straat en de rest van de samenleving.

In de loop der jaren heeft de vereniging door middel van projecten en ervaringen haar deskundigheid ontwikkeld om daklozen in staat te stellen hun sociale banden te herstellen en, voor degenen die daarom vragen, een oplossing te vinden om de straat te verlaten.

Om onze teams op het terrein te versterken, rekruteren we een aantal straathoekwerkers met een contract van bepaalde duur (minimum 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging). We zijn op zoek naar voltijdse medewerkers, maar een deeltijds uurrooster (minimaal halftijds) is ook mogelijk.

Functieomschrijving 

Een straathoekwerker heeft tot taak dakloze mensen te begeleiden binnen hun parcours, uitsluitend op hun woonplek, met respect voor hun vragen, met als doel sociale banden, sociale integratie en sociale rehabilitatie tot stand te brengen.

De begeleiding is globaal in die zin dat zij betrekking heeft op alle aspecten van het leven van de betrokkene, met bijzondere aandacht voor de verschillende dimensies die verband houden met de toegang tot en het behoud van huisvesting. De steun begint zodra de persoon op straat staat en duurt zo lang als nodig is.

In zijn/haar actie, gericht op het herstel van de persoon, zorgt de straathoekwerker voor de mobilisatie van adequate institutionele middelen, zowel gespecialiseerde als algemene, in alle sectoren. Hij/zij zet hulp- en zorgnetwerken rond de persoon op, neemt eraan deel en/of coördineert deze, en zorgt ervoor dat de persoon een centrale plaats krijgt.

De straathoekwerker valt onder de verantwoordelijkheid van  de directeur van de vzw DIOGENES en voert zijn/haar taken autonoom en in teamverband uit, onder rechtstreeks toezicht van deze laatste.

Uw taken

Begeleiden van mensen in hun herstelproces en hen helpen een antwoord te vinden op hun vragen en behoeften
Helpen bij het creëren van een zorgnetwerk rond de persoon, met respect voor zijn wensen en beroepsgeheim
In contact komen met straatbewoners en vertrouwensrelaties ontwikkelen
Daklozen begeleiden tijdens hun zoektocht naar huisvesting
Mensen in staat stellen betrokken te raken bij hun huisvesting en hun buurt
Het vermogen ontwikkelen om de middelen van de buurt te gebruiken om huisvesting te behouden en sociale en financiële problemen op te lossen
Een verbinding tot stand brengen met het doelpubliek en deze te onderhouden
Daklozen een onvoorwaardelijk luisterend oor en steun bieden, met respect voor hun manier van leven en hun waarden

Situaties analyseren en integratietrajecten plannen
(Her)motiveren en een veranderingsdynamiek creëren die rekening houdt met hun eisen en behoeften, hun verhouding tot de tijd, hun ritme en hun aspiraties
Daklozen voorlichting verstrekken over hun rechten, plichten en bestaande diensten
De daklozen in staat stellen zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande diensten, teneinde hun levensomstandigheden, gezondheid, psychologische toestand, sociale en administratieve situatie en sociale betrekkingen te verbeteren.
Ervoor zorgen dat deze mensen zich in alle institutionele onafhankelijkheid kunnen oriënteren op de diensten die het best aan hun behoeften en verzoeken zijn aangepast
Mensen fysiek begeleiden naar (en binnen) diensten
Bemiddelen
Het verstrekken van informatie over de situatie op straat gebeurt met inachtneming van het beroepsgeheim en in het strikte belang van de straatbewoners. Dit stelt verschillende belanghebbenden (burgers, instellingen van de sector en aanverwante sectoren, overheden, etc.) in staat ons publiek beter te begrijpen en hun diensten en beleid te verbeteren en aan te passen.
Grondige registratie van de contacten op straat en het werk via een intern registratieprogramma.

Uw competenties

Klinisch werk
Methodologieën: Presentie, Bemoeizorg, Motivational Interviewing en Self Determination Theory
Risicovermindering
Herstel

Uw waarden

Respect, vertrouwen, tolerantie, onvoorwaardelijkheid, authenticiteit, betrouwbaarheid, vrijheid, humanisme.

Relevante opleiding en/of ervaring in de daklozensector
Betrokkenheid, moed, geduld en doorzettingsvermogen
Aanpassingsvermogen, vermogen om verrast te worden
Creativiteit
Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
Belangstelling voor het doelpubliek en de problemen van de Brusselse metropool
Troeven: tweetaligheid, kennis van geestelijke gezondheid en verslavingsproblematieken.
Contract van bepaalde duur van minimaal 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging
Voltijds (deeltijds mogelijk)
Bezoldiging en voordelen volgens de schaal en de voorwaarden van het paritair comité 330.02 (“Gegradueerde”)
Openbaar woon-werkvervoer: 100% terugbetaald
Startdatum: zo snel mogelijk
Stuur uw CV en sollicitatiebrief (geef aan of je voltijds of deeltijds wilt werken) ten laatste op 2 juni 2024 naar rh@diogenes.brussels met de vermelding “Sollicitatie Straathoekwerker” in de titel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 10  juni 2024.

Omwille van interne organisatie zullen wij alleen contact opnemen met de kandidaten die voor de volgende selectiefase geselecteerd worden. Als je vragen hebt, stuur ze dan naar rh@diogenes.brussels

Om te solliciteren ga je naar www.alterjob.be.