Sociaal werker (M/V/X)

Website Ukkle Gemeente

Bedrijfsdetails

CONTEXT:

De gemeente Ukkel richt haar tweede buurthuis op vlakbij het centrum van de gemeente om de sociale samenhang in de buurt te bevorderen. De buurthuizen, ruimtes voor opvang en educatieve vrijetijdsactiviteiten, willen alle inwoners diensten in de buurt en socioculturele activiteiten aanbieden.

Onder leiding van de verantwoordelijke van de dienst Sociale Actie en in samenwerking met de verantwoordelijke van de dienst Sociale Samenhang speel je een centrale rol in de dagelijkse werking van het pedagogisch project van het buurthuis door de organisatie en de begeleiding van educatieve, creatieve, culturele en sportieve acties/activiteiten.

Je werkt op twee verschillende locaties in de gemeente en verplaatst je ertussen.

Functie

JOUW TAKEN:

 • Je onthaalt, beheert, begeleidt en animeert groepen (5 tot 15 deelnemers);
 • Je organiseert en leidt activiteiten (opmaak en beheer van de planning);
 • Je houdt je bezig met de inschrijvingen (maaltijden, workshops, enz.);
 • Je beheert het buurthuis dagelijks (opening, sluiting, ontvangst van bestellingen, inrichting van de lokalen met externe dienstverleners, beheer van het materiaal, signaleren van technische problemen, plaatsbeschrijving voor en na verhuur, enz.);
 • Je verzorgt de voorbereiding en het serveren van maaltijden voor senioren en de verkoop van drank en snacks in samenwerking met de aangestelde van het centrum (beheer van de goederen, voorraad en betalingen);
 • Je speelt de informatie op het terrein door aan de coördinatie en zorgt voor regelmatige feedback;
 • Je neemt deel aan vergaderingen.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde);
 • Je bent in het bezit van een diploma van animator en hebt ervaring met animatie in de socioculturele sector (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde);
 • Je kent de verschillende animatie- en participatietechnieken;
 • Je bent in staat om de behoeften te analyseren en te identificeren;
 • Je bent in staat om een activiteitenkalender op te stellen;
 • Je legt vlot contact met alle doelgroepen;
 • Je bent in staat om een vertrouwensband op te bouwen met het publiek;
 • Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook goed in groep;
 • Je bent gemotiveerd door de waarden van sociale samenhang en hebt zin voor dienstverlening aan het publiek;
 • Je bent polyvalent;
 • Je bent proactief en gaat georganiseerd te werk;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen;
 • Je toont organisatieflexibiliteit: je werkt af en toe ‘s avonds en in het weekend;
 • Een rijbewijs B is wenselijk.

Aanbod

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna);
 • Onmiddellijke indiensttreding;
 • Voltijds (37,5 uur/week) gespreid van maandag tot zaterdag tussen 9.30 en 21.00 uur, af en toe ‘s avonds en in het weekend werken;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema’s (niveau C1);
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Maaltijdcheques (€ 8);
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende uren (onder voorbehoud dat dit verenigbaar is met de intern georganiseerde opleidingen) en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de kosten voor het andere openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONZE VERBINTENIS :

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE :

Heb je interesse in deze functie? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be (rubriek “Werken bij de gemeente Ukkel”) in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma(‘s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma’s behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

→ http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

→ https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE :

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een eerste sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Een assessment door een externe firma om de competenties van de geselecteerde kandidaten te controleren;
 • Een tweede en laatste gesprek in aanwezigheid van de schepen(en) en de gemeentesecretaris.

Om te solliciteren ga je naar vacature.uccle.be.