Sociaal straatwerker(ster) – Jeugdas (M – V – X)

 • Full Time
 • Sint-Gillis
 • Solliciteren is gesloten

Website Sint-Gillis

Het bestuur werkt momenteel aan zijn modernisering en wil daarom graag medewerkers in dienst nemen die proactief zijn en openstaan voor verandering.

 Voltijds
 Medior,Senior
 Bachelor
 Frans,Nederlands
 Overheid & publieke sector
 Contract bepaalde duur

Presentatie

De Gemeentelijke Administratie van Sint-Gillis werft een maatschappelijk werker straathoekwerk niveau B aan binnen de Dienst Preventie.

Onze Brusselse lokale overheid werkt met allerlei profielen van medewerkers in verschillende diensten.

Onze Administratie streeft naar een optimale personeelsbeheer, zowel met het oog op loopbaanontwikkeling als op het verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking.

De Administratie van Sint-Gillis werkt momenteel aan haar modernisering en wil in dat kader proactieve medewerkers aanwerven die openstaan voor verandering.

Algemene opdrachten van de Dienst Preventie

De Dienst Preventie omvat diensten met als algemeen doel de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren door voornamelijk acties te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de fysieke kwaliteit van hun leefomgeving, hun veiligheid en de sociale cohesie in hun buurt.

De preventiedienst is belast met de uitvoering en coördinatie van preventieve maatregelen ontwikkeld door de gemeente Sint-Gillis. De verschillende projecten zijn gegroepeerd in “cellen”: de cel Straathoekwerk, de cel Nabijheidswerk, Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten en SEMJA, de cel Nabijheid (vredesbewakers en stewards), de cel Schooluitval, de cel Openbare rust en nachtelijke overlast en een preventiecoördinator voor diefstal.

Algemene missie van de Cel Straathoekwerk

De straathoekwerkcel is een essentiële eerstelijnsacteur in de strijd tegen het niet-gebruik van rechten, sociale uitsluiting en sociale onveiligheid. Door haar alomvattende aanpak fungeert zij als tussenpersoon tussen de diensten en het individu in moeilijkheden om hem door te verwijzen naar beschikbare en relevante hulpbronnen en om hem te volgen in een informele setting. Ze vervult een rol als “doorgever”, “facilitator”, “overdrachtsmechanisme” om een gemakkelijker opvolging mogelijk te maken door een humanistische, gepersonaliseerde en alomvattende benadering te bieden die gericht is op het autonomiseren en verantwoordelijk maken van het individu.

Haar doelstellingen zijn dus:

 • Ondersteuning bieden aan jongeren en jongvolwassenen die te maken hebben met situaties van schooluitval, kwetsbaarheid, geweld, verslavingen, sociale onveiligheid;
 • Strijden tegen sociale onveiligheid;
 • Toegang vergemakkelijken tot bestaande gemeentelijke, associatieve en institutionele bronnen, diensten en structuren en deze aanpassen aan het publiek;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van individuen in hun omgeving;
 • Autonomie en verantwoordelijkheid van het publiek bevorderen;
 • Bewustmaking bevorderen van “samenleven” door te werken aan begrippen als respect, solidariteit en rechten en plichten;
 • Deuren openen door het publiek bewust te maken van nieuwe interesses;
 • Individuele en collectieve potenties naar boven halen;
 • Zelfrespect en collectieve waardering versterken.

Belangrijkste activiteiten

De belangrijkste taken zullen met name bestaan uit:

 • Straathoekwerk
 • Het publiek benaderen op zijn “levensplaats”;
 • Aanwezig zijn op straat door middel van patrouilles en sociale permanente diensten;
 • Toegang tot en doorverwijzing van het publiek naar bestaande structuren vergemakkelijken;
 • Sociale cohesie bevorderen en dialoog vergemakkelijken tussen verschillende groepen die de openbare ruimte gebruiken;
 • Activiteiten organiseren op verschillende openbare plaatsen;
 • Observeren en deelnemen aan de analyse van de wijk (analyse van de problemen in de wijk en overbrengen van de waarnemingen, diagnostiek).

Individuele psychosociale begeleiding

 • De administratieve en psychosociale hulpvragen naar boven brengen en verduidelijken;
 • Luisteren en het publiek kunnen antwoorden en begeleiden in hun hulpvragen op het gebied van onderwijs, werk, opleiding, huisvesting, verslavingen, juridische zaken… en alle sociale en administratieve vragen die inherent zijn aan de situaties waarmee ze worden geconfronteerd;
 • Opvolging, begeleiding en doorverwijzing naar tweedelijnsdiensten verzekeren;
 • Vechten tegen het niet-gebruik van rechten en een passend en alomvattend antwoord bieden op de problemen waarmee het doelpubliek wordt geconfronteerd.

Projectontwikkeling

 • Gestructureerde collectieve projecten opzetten, beheren en plannen met pedagogische doelstellingen voor jongeren;
 • Projecten opzetten om jongeren te informeren en bewust te maken van verschillende problemen.

Netwerken

 • Actief deelnemen aan verschillende vergaderingen en overlegorganen;
 • Samenwerken met de andere cellen van de Dienst Preventie en met de associatieve sector.

Vereist profiel

Opleidingsniveau en ervaring

 • Je hebt een bachelordiploma in humane en sociale wetenschappen, bij voorkeur als maatschappelijk werker, gespecialiseerd opvoeder.
 • Je hebt ervaring met straathoekwerk;
 • Je hebt ervaring met werken met een jong en kwetsbaar publiek met schooluitvalproblemen;
 • Je hebt ervaring met het opzetten van projecten en collectieve activiteiten.
Als je je diploma buiten de Benelux hebt behaald, kun je deelnemen aan de selectie op voorwaarde dat je een diploma-equivalent hebt behaald dat is uitgereikt door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Voeg het diploma-equivalent toe aan uw sollicitatie.
Technische vaardigheden
 • Je kent de methodologie van het straathoekwerk en hebt het vermogen om contact te leggen met het publiek;
 • Je beheerst de technieken en instrumenten voor het opzetten van collectieve animaties;
 • Je beheerst de technieken en instrumenten voor projectbeheer;
 • Je hebt een goede kennis van het associatieve en institutionele netwerk;
 • Je hebt een goede kennis van het netwerk en de partners in de jeugdsector;
 • Je hebt organisatorische vaardigheden en ervaring in projectbeheer: vermogen tot anticipatie, proactieve houding, vermogen om op tijd de juiste beslissingsniveaus aan te spreken, vaardigheid in multitasking en communicatie met meerdere gesprekspartners;
 • Je beheerst de technieken en instrumenten voor gesprekken binnen een hulpverleningsrelatie en de technieken voor groepsanimatie;
 • Je hebt goede relationele vaardigheden en een uitstekend niveau van schriftelijke en mondelinge communicatie, je hebt onderhandelingsvaardigheden en luistervaardigheid;
 • Je hebt goede schriftelijke en analytische vaardigheden;
 • Je bent vertrouwd met de standaardtools van Windows-software (Word, Excel, Outlook, Teams…).
Gedragscompetenties
 • Je kunt goed in teamverband werken en partnerschappen bevorderen en kennisuitwisseling stimuleren;
 • Je werkt zelfstandig, nauwgezet en georganiseerd;
 • Je handelt met integriteit en professionaliteit, met name met respect voor het beroepsgeheim en het gedeeld beroepsgeheim;
 • Je bent creatief (creatie en ontwerp van innovatieve projecten) en oplossingsgericht (oplossen van problemen of ongebruikelijke situaties);
 • Je kunt goed omgaan met stress door je te concentreren op het resultaat, je emoties onder controle te houden en een constructieve houding aan te nemen ten opzichte van kritiek;
 • Je hebt luister- en empathische vaardigheden;
 • Je bent in staat om je werk te structureren, prioriteiten te stellen en je werktijd te beheren.
Taalvaardigheden
 • Je hebt een zeer goede kennis van een van de twee regionale talen (FR of NL).
 • Elke andere kennis van een vreemde taal is een echt pluspunt.
Andere troeven
 • Je bent bereid om te werken met verschoven uren en op zaterdag om in overeenstemming te zijn met het tijdschema van het doelpubliek.

Aanbod

 • Een voltijdse contract van bepaalde duur van één jaar verlengbaar. (37 uur/week).
 • Loon volgens weddenschaal B1: € 34.174,51bruto geïndexeerd zonder anciënniteit.
 • Waardering van de anciënniteit in dezelfde functie: tot 6 jaar voor de privésector en onbeperkt voor de overheidssector.
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • Taalpremie (Selorbrevet).
 • Terugbetaling kosten openbaar vervoer en zachte mobiliteitskosten (fiets, scooter).
 • Maaltijdcheques (waarde 8€).
 • Voorkeurstarief in ziekenhuizen.
 • Een hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule).
 • Aanvullende verzekering (pensioen).
 • Opleidingsplan
 • Een dynamische, diverse en warme werkomgeving.

*De gemeente Sint-Gillis selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid wat betreft leeftijd, geslacht, etnische afstamming, religieuze overtuiging of nationaliteit.

Wij moedigen de mensen met een handicap aan te solliciteren. Wij zullen met de eventuele nodige aanpassingen rekening houden zowel voor de aanwervingsprocedure als voor de integratie binnen het gemeentebestuur.

Uiterste datum: 18-04-2024