GESPECIALISEERDE OPVOEDER – PROJECT VISTA (M-V-X)

 • Brussel

Website Bravvo

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een gespecialiseerde (M/V/X) met het oog op de lancering van het project Vista. Dat project voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken. Het moet meer bepaald hun autonomie vergroten, hun herinschakeling op school ondersteunen en/of hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Daarvoor steunt het project op vier begeleidingsvormen die gelijktijdig, achtereenvolgens of afwisselend kunnen worden ingeroepen, in functie van de behoeften en situatie van de jongere in kwestie: individuele opvolging / stages / opleidingen / verwante activiteiten.

De gespecialiseerde opvoeder stuurt en beheert het Vista-project, dat voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken, door meer bepaald hun autonomie te vergroten, hun herinschakeling op school te ondersteunen en/of hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het project bevat ook een stageprogramma (schilder, poetshulp, verzorgende enz.) om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten en te vermijden dat ze afhaken.

De gespecialiseerde opvoeder: 

 • treedt op als aanspreekpunt voor de individuele opvolging van jongeren binnen het project;
 • voert individuele gesprekken met de jongeren en bereidt indien nodig, een doorverwijzing voor naar de meest aangewezen organisaties voor opvang en begeleiding (voornamelijk naar partners van het project);
 • brengt de beschikbare en relevante diensten voor de opvolging van de jongeren in kaart in samenwerking met de interne diensten van Bravvo (schoolbegeleiding, diensten voor geestelijke gezondheid, juridische bijstand enz.) met het oog op doorverwijzingsmogelijkheden;
 • organiseert indien nodig, gezamenlijke tussenkomsten met partners (Job- en Opleidingshuis, Nota Bene enz.) of andere aangewezen dienstverleners voor deelnemende jongeren (kennismaking met een beroep, bedrijfsbezoek enz.);
 • ziet toe op een goede coördinatie van de diensten en partnerverenigingen in het project;
 • ziet erop toe dat de stages beantwoorden aan de doelstellingen die de vzw en de dienst vooropstellen;
 • helpt de stagebegeleider bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en de pedagogische aspecten ervan;
 • werkt indien nodig mee aan de stages voor de jongeren;
 • evalueert, organiseert en realiseert de nodige acties die de toekomst van het project moeten veiligstellen, ook na afloop van het wijkcontract;
 • stelt pedagogische dossiers op voor het project en waakt over de uitvoering ervan binnen de verschillende deelaspecten (gesprekken, stages, groepsactiviteiten).

UW PROFIEL

Opleidingsniveau – diploma

Bachelor met een sociale oriëntatie of een diploma van hoger secundair onderwijs met relevante ervaring

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U bent vertrouwd met de werkwijze van straathoekwerk;
 • U bent vertrouwd met de beschikbare opvanginstellingen en sociale partners;
 • U beschikt over voldoende schrijfvaardigheid.
 • Project management ervaring

Persoonlijke vaardigheden 

 • U beschikt over analytisch vermogen en kunt behoeften inschatten;
 • U kunt goed overweg met mensen en kunt een luisterend oor bieden;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich flexibel opstellen;
 • U gaat proactief te werk en neemt initiatief;
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 • U kunt uw werk en tijd goed indelen;
 • U slaagt erin een publiek te responsabiliseren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wilt zich voor de gemeenschap inzetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede.

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014. waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Bijkomende extralegale verlofdagen;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Een dynamische werkomgeving.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Om te solliciteren ga je naar bravvo.brussel.be.