Gemeenschapwacht

Website Gemeente van Watermaal-Bosvoorde

Bedrijfsdetails

De dienst Gemeenschapwacht van Watermaal-Bosvoorde ontwikkelt projecten en acties die streven tot verhogen van het veiligheidsgevoel van de inwoners alsook tot verminderen van de criminaliteit of psychosociale risico’s, met als doel de verbetering van de levenskwaliteit van alle burgers.

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

In verband met de wetgeving, ben ik belast met taken van veiligheid en preventie om het gevoel van veiligheid van de burgers te verhogen, om de openbare hinder en de criminaliteit te voorkomen. Mijn aanwezigheid in de openbare ruimtes is veiligstellend en geruststellend. Ik ben de brug tussen de gemeente, de diensten van politie en de burgers met het doel de levenskwaliteit te verbeteren.

Profiel

Diploma en attest :

Lager secundair onderwijs (tweede graad).
Slagen voor de basisopleiding gemeenschapswacht.
Slagen voor de SELOR psychotechnisch testen.

Activiteiten

 • Voetpatrouilles per paar uitvoeren op de openbare ruimte
 • Het publiek gevoelig maken voor de veiligheid en de preventie van de criminaliteit
 • De automobilisten informeren over het hinderlijke of gevaarlijk karakter van fout parkeren en ze gevoelig maken voor de naleving van de algemene politie regeling over het wegverkeer en het juiste gebruik van de openbare weg
 • De veiligheid van het oversteken van kinderen, scholieren, van gehandicapte of oudere personen waarborgen
 • Toezicht op personen uitvoeren om de veiligheid te waarborgen bij gebeurtenissen door de autoriteiten georganiseerd
 • Een afschrikkende aanwezigheid verzekeren met doel conflicten tussen personen te voorkomen, met inbegrip van de niet-gewelddadige tussenkomst in geval van mondelinge conflicten op de openbare ruimte en die het gebruik van dwang niet vereisen
 • Diefstallen op de openbare ruimte voorkomen
 • Op de naleving van de normen en de voorschriften op de straat toezien en de regels van kracht herinneren aan de personen die ze overtreden
 • De burger gevoelig maken voor preventie van risico gedrag (via de gemeente-, regionale en federale preventie campagnes).
 • Eventueel elke dag Openen/Sluiten van de speelpleinen
 • De burgers informeren teneinde het veiligheidsgevoel te verhogen
 • De bevoegde diensten informeren en wijzen (coördinatie pool van de Gemeenschapwacht, de diensten van politie,…) op problemen van de veiligheid, milieu en wegennet.

Technische bevoegheden

BEROEP

BESCHRIJVING

Reglementeringen/Wetgevingen
Methodologieën/

Interne procedures

Arbeidsreglement
Interne procedures
Algemeen politie reglement
Rondschrijven PREV 32
Verkeersreglement

Kennis van de gemeentediensten

Parkeer plan

Technische vaardigheden Techniek van observatie
Eerste zorgen
Kennis van het gemeentegebied

Techniek van opstellen

Techniek van conflict beleid
Interne en externe context

STEUN

BESCHRIJVING

Materieel/werktuig/apparaten Werkkledij (uniform)
Materiaal van gerechtigde surveillant
GSM
Talen FR/NL

gedragsmatige bevoegheden Columbus:

 • Handelen professioneel en integer handelen: Ik sta achter de openbare dienstverlening en respecteer er de grote beginselen van. Ik handel met naleving van de goede beroepspraktijken. Ik waak over de voorrang van het algemeen op het individueel belang.
 • Resultaat gericht werken: Ik steek energie en toon vastberadenheid in het verwezenlijken van mijn doelstellingen, met veel aandacht voor kwaliteit.
 • Samenwerken: Ik werk samen met anderen aan de realisatie van doelstellingen. Ik deel de middelen en ik handel ondersteunend en solidair.

Taal

Elementaire kennis van de tweede nationale taal – Selor artikel 8

Engels is een pluspunt

Aanbod

 • Contract van een jaar met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur, na succesvolle afronding van de opleiding “Gemeenschapwacht” + psychotechnische tests – startdatum in oktober ;
 • Salaris in overeenstemming met gemeentelijke schalen (niveau D) ;
 • Aangename werkomgeving;Werktijden van dinsdag tot en met zaterdag: 14.00 tot 22.00 uur van april tot eind oktober. Van november tot eind maart is het van 11u tot 19u ;
 • Vakantieregeling in de openbare sector (vakantieverlof wordt bepaald op basis van het lopende jaar en niet het jaar ervoor) ;
 • Volledige terugbetaling van openbaarvervoerkosten / Jaarabonnement (stib) ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Tweetaligheidspremie op basis van certificaten uitgereikt door SELOR ;
 • 2de pensioenpijler

Om te solliciteren ga je naar watermaelboitsfort.talentfinder.be.