COÖRDINATOR CEL ADMINISTRATIE, FINANCIËN EN LOGISTIEK ANDERLECHT PREVENTIE (M/V/X) – COD

Website Gemeente van Anderlecht

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt niet minder dan 1700 personeelsleden die zich dagelijks ten dienste van de Anderlechtse burger inzetten: openbare werken, netheid, loketten,…

Zijn rol bestaat niet alleen uit het onthaal van elke burger, maar ook uit het onderhouden en herstellen van de straten en de leefomgeving van de Anderlechtenaren, het aanbieden van een kwalitatieve infrastructuur en dienstverlening, en het stimuleren van economische ontwikkeling.

De waarden van onze administratie, die het werk van alle personeelsleden in hun dagelijkse opdrachten ondersteunen, zijn: integriteit, respect, neutraliteit, solidariteit en delen.

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt verschillende sites, die over het volledige grondgebied van de gemeente verspreid zijn. Het gemeentehuis van Anderlecht bevindt zich op het Raadsplein: hier vinden de vergaderingen van de gemeenteraad en het college plaats en worden huwelijken voltrokken.

U vindt meer informatie over onze administratie en de laatste actualiteit op www.anderlecht.be

Functie

Niveau : A1 of B4

Departement : Preventie

Anderlecht Preventie bestaat uit een groot multidisciplinair team: psychosociaal werkers, psychologen, criminologen, gemeenschapswachten, straathoekwerkers, jeugdwerkers enz. (125 mensen). Het departement is opgebouwd rond twee assen: een transversale as, bestaande uit twee ondersteunende eenheden voor de medewerkers op het terrein en vier assen ten dienste van de burger en VZW FEFA.

Bekijk hier onze video (2021) : https://youtu.be/2lZns5Zd06I

Het departement heeft als doel de factoren die bescherming bieden tegen sociale uitsluiting, slachtofferschap en delinquentie te versterken. Via sociale en situationele preventieprojecten trachten wij ook het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente te verbeteren en dus ook de levenskwaliteit van de burgers. Anderlecht Preventie besteedt bijzondere aandacht aan alle kwetsbare groepen in de gemeente.

Pijler : Transversale pijler – Cel Administratie, financiën en logistiek

Algemene missie :

Deze cel, die deel uitmaakt van de transversale pijler, bestaat uit een administratief en financieel coördinator (CAF), twee CAF-assistenten, een logistiek assistent en een onthaalmedewerker.

Dit team beheert het financiële deel van de hele afdeling en zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de preventieacties.

De CAF zoekt, aan de hand van zijn kennis van de projecten en de noden van het departement en het terrein, naar fondsen om te innoveren of projecten te versterken. Hij onderhandelt de verschillende subsidies met de bevoegde overheden en rechtvaardigt de uitgaven.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden :

Coördinatie:

 • Teamvergaderingen organiseren en deelnemen aan de vergaderingen met de verschillende coördinatoren (Codaxe);
 • Waken over een evenwichtige taakverdeling binnen zijn team;
 • Verzekeren van een goede opvolging van administratieve, logistieke en financiële taken;
 • Ontwikkelen en implementeren van procedures om de opvolging van projecten te verbeteren;
 • Waken over een goede verstandhouding binnen het team, met de andere cellen van de dienst en met andere gemeentelijke diensten.

Organisatie van het onthaal:

 • Waken over een warm onthaal van het publiek
 • Organisatie van het onthaal van nieuwe agenten bij Anderlecht Preventie.

Financieel beheer:

 • Waken over de financiële procedures en opvolging met betrekking tot de conventies in nauwe samenwerking met de dienst van de gemeenteontvanger;
 • Opstellen van de begroting (voorziene ontvangsten en uitgaven) bij de gemeentelijke boekhouding;
 • Plannen en opvolgen van de uitgaven en overgaan tot begrotingswijzigingen binnen de boekhoudkundige cyclus;
 • Opmaken van een maandelijkse stand van zaken wat betreft de uitgaven van de algemene coördinatie;
 • Controle van de betalingen;
 • Formuleren van pistes om het financieel/administratief/logistiek beheer te verbeteren en te structureren op een zo efficiënt mogelijke manier.

Beheer van subsidies :

 • Waken over de administratieve opvolging van de conventies ;
 • Rechtvaardigen van subsidies ;
 • Zoeken van subsidies voor projecten ;
 • Perspectieven : Europese subsidies

Administratie:

 • Waken over archivering van de belangrijke documenten;
 • Waken over een goede voorbereiding en opvolging van het college en de gemeenteraden;
 • Waken over de administratieve opvolging van de conventies;
 • Opstellen van dienstnota’s en uitgaande post.

Logistiek

 • Opvolgen van noden en de bestellingen van de diensten;
 • Waken over het beheer van gebouwen, voertuigen, vergaderzalen, materiaal, ….

De CAF werkt onder de hiërarchie van de directeur van Anderlecht Preventie en de adjunct-directeur.

Profiel

edragsmatige competenties :

 • Nauwkeurig en stipt;
 • Open geest;
 • Zin voor initiatief;
 • Hulpvaardig;
 • Creatief en zin om te innoveren;
 • Geïnteresseerd in preventie- en veiligheidsbeleid;
 • Flexibel op het vlak van je uurrooster maar ook aangaande de inhoud van je werk;
 • Je houdt van netwerken ;

Technische competenties :

 • Kennis van de financiële en administratieve aspecten (Nieuwe Gemeentewet) van een gemeentebestuur;
 • Competenties om een team te leiden en taken te delegeren en vergaderingen te leiden;
 • U houdt van Excel-tabelletjes en kan goed overweg met de courante ICT-tools
 • U kan duidelijke procedures uitwerken en implementeren
 • Een kennis van het Engels is een pluspunt

Toelatingsvoorwaarden :

 • Bachelor of graduaatsdiploma met financiële of juridische oriëntatie + pertinente ervaring of een masterdiploma
 • Goede kennis van het Frans en het Nederlands. Het bezit van een Selor attest is een troef.
 • Kennis van een andere taal is een troef.
 • Bezit van een uittreksel strafregister model 2

De aanwervingen gebeuren in het kader van subsidies gelinkt aan veiligheids- en preventiecontracten: lokaal preventie- en nabijheidsplan en strategisch veiligheids- en preventieplan.

* Indien u uw diploma in een land buiten België hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een gelijkwaardig diploma hebt behaald dat door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap is afgegeven. Gelieve de gelijkwaardigheid van het diploma aan uw kandidatuur te voegen.

** Vastbenoemde personeelsleden bij een ander lokaal bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen dit statuut behouden bij aanwerving in een functie met vergelijkbaar competentieprofiel (zie statuut)

Diversiteit :

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.

Taal

Goede kennis van het Frans en het Nederlands. Het bezit van een Selor attest is een troef.

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur ;
 • Arbeidsregime : Voltijds ;
 • Variable Uurrooster : 37u30/week ;
 • Een zorgzame, stimulerende, dynamische en toffe werkomgeving die de balans tussen privé en werk respecteert;
 • Barema van de publieke sector voor niveau A1 of B4 ;
 • Tweetaligheidspremie (indien in bezit van Selor-taalattest) ;
 • Jaarlijks verlof: 20 dagen en 6 dagen extralegaal voor een voltijdse betrekking ;
 • Reglementair verlof (14 dagen) voor een voltijdse betrekking berekend in functie van de aanwervingsdatum ;
 • Collectieve hospitalisatieverzekering ;
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden ;
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer 100% (cf. Reglement) ;
 • Mogelijkheid tot telewerken ;
 • Maaltijdcheques van 5 euros/ gepresteerde dag ;
 • Aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden.

Hou je van uitdagingen en werk je graag in een tof team?

 • Vertel ons in een brief waarom u graag bij het Anderlechtse Preventie-departement wil werken en voeg uw CV toe
 • Kopie van uw masterdiploma of bachelordiploma

Meer informatie.

In verband met het contract kunt u contact opnemen met de personeelsdienst – 02/558.09.04

In verband met de functie kunt u contact opnemen de directeur van Anderlecht Preventie Katrien Ruysen 0485/83 14 55

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Selectieprocedure :

De selectie gebeurt op basis van :

 • de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden,
 • CV en motivatiebrief,
 • het diploma, rekening houdend met het gezochte niveau,
 • een gesprek om de vaardigheden en motivatie na te gaan en,
 • een eventueel schriftelijke of praktische proef

Om te solliciteren ga je naar jobs.anderlecht.be.