Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties

Website Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Wie is uw werkgever?

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ziet met name toe op de uitvoering van de administratieve sancties bedoeld in de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Bemiddeling wordt voorgesteld door de sanctionerende ambtenaar en is een alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete die de overtreder in staat stelt om de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren dankzij de tussenkomst van een bemiddelaar.

Bemiddeling wordt toegepast in de drie gemeenten van de politiezone Montgomery (Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek) op basis van een in 2010 gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Bemiddeling moet verplicht worden voorgesteld aan minderjarigen vanaf 16 jaar en vanaf 14 jaar in Etterbeek.

De bemiddelaar wordt gesubsidieerd door de bevoegde federale overheid en wordt betaald volgens het barema dat is vastgesteld voor een functie van niveau A binnen het gemeentebestuur. Hij of zij wordt aangeworven op grond van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur overeenkomstig de bepalingen van de wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Wat houdt de functie in?

Als GAS-bemiddelaar bent u (m/v/x) verantwoordelijk voor de uitvoering van de bemiddelingsprocedure voor de 3 gemeenten van de politiezone Montgomery (Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek).

U (m/v/x):

 • ontvangt de verschillende partijen in het conflict en probeert een akkoord te bereiken;
 • werkt in nauwe samenwerking met de sanctionerende ambtenaar;
 • stelt een jaarverslag op;
 • stelt brieven en e-mails op in verband met de bemiddeling;
 • werkt samen met de gemeentelijke actoren, de politiediensten, het OCMW, enz.;
 • neemt deel aan en/of organiseert de bijeenkomsten, werkgroepen, overlegvergaderingen tussen de bij de GAS betrokken gemeentelijke actoren;
 • neemt deel aan de uitwisselingsvergaderingen die worden georganiseerd door de dienst Grootstedenbeleid;
 • neemt intern en extern promotie-initiatieven om de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties te bevorderen;
 • neemt deel aan vergaderingen over het algemeen politiereglement.
Wie zoeken we?
 • Bewezen bekwaamheid (door een door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe erkend diploma) op juridisch vlak of op het gebied van bemiddeling hebben
 • De wettelijke en reglementaire bepalingen inzake administratieve sancties beheersen
 • Toezien op de naleving van de proceduretermijnen
 • Beschikken over een zeer vlotte pen en foutloos schrijven
 • Kunnen luisteren en communiceren in alle soorten situaties en met alle soorten mensen (jongeren, volwassenen, politieagenten, personeelsleden van het parket, enz.)
 • Vertrouwensrelaties opbouwen en conflicten beheren
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Zin voor organisatie, nauwkeurigheid en autonomie hebben
Wat zijn uw troeven?

Tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)

Wat zijn de voorwaarden?

De bemiddelaar moet ten minste 18 jaar oud zijn en een blanco strafblad hebben.

Hij of zij moet een masterdiploma in de rechten, criminologie of sociale wetenschappen hebben.

Hij of zij moet tevens beroepservaring op het gebied van bemiddeling hebben en/of in het bezit zijn van een diploma van een bemiddelingsopleiding of bereid zijn een dergelijke opleiding te volgen.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A1, trap 0 (master): 3.581,88 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, pensioenverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, telewerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2023-011.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief, enz.) hebt en u tijdens de selectieprocedure van redelijke aanpassingen gebruik wenst te maken, gelieve dit bij uw kandidatuur te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het sollicitatiegesprek worden aangepast.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar emploi@woluwe1200.be