Adviseur bij het orientatiecentrum voor rekrutering (m-v-x)

  • Full Time
  • Haren
  • Solliciteren is gesloten

Website Brusafe

Jobinhoud

Voor het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR) zoekt Brusafe een adviseur (M/V/X).

In het kader van deze functie neemt u volgende taken op:

–        U ontvangt en ondersteunt potentiële kandidaten en, afhankelijk van hun behoeftes:

  • Informeert u hen over de VPH-beroepen (voorwaarden, rekruteringsprocedures, enz.);
  • Biedt u hen begeleiding aan;
  • Adviseert u hen;

–        U coacht hen in het kader van het selectieproces voor de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen (VPH).  Indien nodig biedt u ondersteuning aan kandidaten met het oog op remediëring en/of opfrissingscursussen;

–        U leidt informatiesessies voor verschillende doelgroepen (scholen, kandidaten, werkzoekenden, adviseurs inzake beroepsoriëntatie, enz.) en neemt deel aan forums en jobbeurzen. Deze evenementen kunnen buiten werktijd plaatsvinden (’s avonds en in het weekend);

–        U werkt mee aan de ontwikkeling van oriëntatie- en rekruteringstools voor de VPH-beroepen;

  • rekruteringstools
  • informatietools

–        U neemt deel aan het ontwerpen van interne en externe communicatietools met betrekking tot oriëntatie en rekrutering (brochures, webpagina’s, affiches, folders, enz.);

–        U stelt meetindicatoren op om transversale en specifieke vaardigheden te meten, om input te leveren voor het ontwerpen van diagnostische wervingsinstrumenten;

–        U rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van het OR en heeft regelmatig contact met verschillende organisaties, waaronder begeleidings- en opleidingsinstanties, werkgevers, recruiters, enz.

Het OR is als organisatie voortdurend in ontwikkeling.  Projecten kunnen evolueren en leiden tot veranderingen in de hierboven beschreven taken.

Werkgever

Brusafe is de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen. Deze school verenigt de bestaande scholen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor opleiding in Dringende Medische Hulpverlening, en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur.

De missies van Brusafe zijn:

–        Het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de breedste zin van het woord;

–        Het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te bundelen (zoals secretariaat, pedagogische eenheid, communicatie, boekhouding, openbare aanbestedingen, ICT, enz.);

–        Het bevorderen van de aanwerving en het behoud van Brussels personeel binnen de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de openbare veiligheidsberoepen (waaronder prioritair de Geïntegreerde Politie), in overeenstemming met de federale regels inzake rekrutering en statuut.  Deze taak wordt uitgevoerd door het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR) .

–        Het beschikbaar stellen van haar kennis en infrastructuur aan openbare en particuliere organisaties, voor zover de activiteiten van deze organisaties verenigbaar zijn met haar taken.

http://brusafe.brussels/

Competenties

–        U beschikt over een masterdiploma uitgereikt door Belgische universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs van lange duur, na minstens vier jaar studie of door een overheidsjury of één van de gemeenschappen.  Een masterdiploma in psychologie, HR, sociale wetenschappen, arbeidswetenschappen of onderwijswetenschappen is een pluspunt;

–        Minstens twee jaar beroepservaring inzake competentiemanagement, begeleiding van werkzoekenden en/of rekrutering en opleiding is vereist;

–        Ervaring met betrekking tot de VPH-beroepen en meer bepaald met de politieberoepen is een pluspunt.

Technische vaardigheden:

–        Een goede kennis van de selectieprocedures van kandidaten die zich in de VPH-beroepen wensen te oriënteren is een pluspunt;

–        Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);

–        Een goede kennis van de tweede nationale taal is een pluspunt.

Functionele vaardigheden:

–        Flexibel, klant- en resultaatgericht en probleemoplossend ingesteld ;

–        U bent een zelfstarter, georganiseerd en methodisch;

–        Goed met stress en emoties kunnen omgaan;

–        Sociaal, empathisch en een teamspeler;

–        Goed aanpassingsvermogen en gemakkelijk evolueren in een context van verandering.

Aanbod

–        Een dynamische werkomgeving:

–        Een voltijds contract van onbepaalde duur (37uur30/week);

–        Een aantrekkelijk salaris niveau A berekend op basis van anciënniteit van uw eerdere ervaringen;

–        Taalpremie mits bewijs van slagen waarmee de kennis van het Frans kan worden aangetoond via Selor of een erkende (taal)school;

–        Eindejaarspremie;

–        100% vergoeding van het openbaar vervoer (kan worden gecombineerd met fietspremie) ;

–        Fietspremie;

–        34 vakantiedagen (naar ratio van de in het lopende jaar gewerkte periode);

–        Uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Procedure

De selectieprocedure omvat de volgende stappen:

–        analyse van cv’s en begeleidende brieven;

–        schriftelijke test en/of casestudy;

–        interview met een selectiecommissie.

De succesvolle kandidaat moet akkoord gaan met een uitgebreid strafregisteronderzoek door een medewerker van de politieschool.

Solliciteren

Uw kandidatuur, bestaande uit een gedetailleerd curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van de vereiste kwalificaties en diploma’s, stuurt u per e-mail naar  job@brusafe.brussels uiterlijk op 24/11/2023, onder de titel “OR Adviseur – COD”.

Extra info

Brusafe zet zich in voor diversiteit binnen haar teams en zorgt voor een objectief en inclusief selectieproces. Indien nodig kunnen redelijke aanpassingen worden aangeboden.