Adjunct-Preventieambtenaar – Interne evaluator (M – V – X)

 • Sint Gillis
 • Solliciteren is gesloten

Website Gemeentebestuur van Sint Gillis

Het bestuur werkt momenteel aan zijn modernisering en wil daarom graag medewerkers in dienst nemen die proactief zijn en openstaan voor verandering.

 Voltijds
 Medior,Senior
 Master
 Frans,Nederlands
 Overheid & publieke sector
 Winkelbewaking/diefstalpreventie
 Contract onbepaalde duur

Presentatie

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een Adjunct-Preventieambtenaar – Interne evaluator van de dienst Preventie van het departement Preventie en Veiligheid.

Onze Brusselse lokale overheid stelt alle types profielen van beambten tewerk, verdeeld over verschillende diensten. Ons Bestuur heeft de ambitie om zijn personeelsbeheer te optimaliseren, zowel op vlak van loopbaanontwikkeling als op vlak van betere dienstverlening aan de bevolking.

Algemene opdrachten van de dienst Preventie

De dienst Preventie staat in voor de implementatie en de coördinatie van de door de gemeente Sint-Gillis ontwikkelde preventievoorzieningen.

De verschillende projecten zijn ondergebracht in verschillende cellen: de cel Sociaal Straatwerk (straathoekwerkers), de cel Justitie, Bemiddeling en AGM (buurtjustitie, sociale bemiddeling en steundienst alternatieve gerechtelijke maatregelen), de Nabijheidscel (gemeenschapswachten en stewards) en de cel Schoolinschakeling en de verantwoordelijke Technopreventie.

Functie

De Adjunct-Preventieambtenaar – Interne evaluator staat in voor de continue evaluatie en follow-up van projecten vanuit een kwaliteitsperspectief. Hij of zij draagt tevens bij tot de strategische ontwikkeling en ziet toe op de afstemming van de projecten tussen de verschillende instanties en cellen van de dienst Preventie. Hij of zij staat in voor de implementatie en ontwikkeling van de evaluatie. De verschillende opdrachten worden onder leiding van de Preventieambtenaar uitgevoerd.

Hij of zij staat de Preventieambtenaar bij op vlak van coördinatie en ondersteuning van de verschillende teams (in totaal 90 medewerkers) en van hun activiteiten en optimaliseert, met het oog op een hoogwaardige dienstverlening aan de burgers, hun werking.

Activiteit

De opdracht van de Adjunct-Preventieambtenaar – Interne evaluator binnen de dienst Preventie omvat hoofdzakelijk:

 • Het permanent evalueren van de uitgerolde projecten en acties.
 • Het opstellen van evaluatieverslagen (implementatie en gevolgen) en aanvullen van de dashboards en andere documenten ten behoeve van de subsidiërende overheden.
 • Het samenbrengen en analyseren van sociodemografische gegevens en van data met betrekking tot de veiligheid (in ruime zin) met betrekking tot de gemeente.
 • Het opstellen en bijwerken van de lokale veiligheidsdiagnose.
 • Het instaan voor, in samenwerking met de Preventieambtenaar, de voorbereiding, het organiseren en opvolgen van vergaderingen.
 • Het ondersteunen van de verantwoordelijken van de verschillende cellen bij de implementatie en de opvolging van de projecten en acties.
 • Het methodologisch ondersteunen van de verantwoordelijken van de cellen wat betreft meer bepaald het verzamelen van gegevens en van methodologische instrumenten.
 • Het ondersteunen van de Preventieambtenaar in zijn dagelijkse opdrachten en bij de uitgerolde strategie.
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling en stroomlijning van de projecten tussen de verschillende instanties en de verschillende teams van de dienst door transversaal in te spelen op alle onderdelen van preventie met het oog op het uitwerken van synergieën tussen de verschillende actoren.
 • Het opstarten en begeleiden van de verwezenlijking van specifieke preventieprojecten en toezien op het goede verloop ervan door het meer bepaald methodologisch ondersteunen van de verschillende cellen van de dienst gedurende de gehele looptijd van de projecten.
 • Het instaan voor de vertegenwoordiging van de dienst Preventie onder aansturing van de Preventieambtenaar via het deelnemen aan de verschillende vergaderingen binnen de dienst en/of, zowel interne als externe, werkvergaderingen.
 • Het toezien op de naleving van het wettelijke en regelgevende kader waaraan de dienst Preventie moet voldoen.
 • Het dagelijks bijdragen aan het verbeteren van de algemene werking van de dienst.
 • Bij afwezigheid van de Preventieambtenaar de dienst volgens de inherente waarden en opdrachten autonoom aansturen.

Profiel

Studie niveau – ervaring

 • Je bent houder van een Master Criminologie, Sociologie of Openbaar bestuur.
 • Je hebt ervaring in het uitrollen en evalueren van projecten.
 • Je hebt ervaring in het aansturen van een team.
 • Ervaring binnen een lokaal, gewestelijk dan wel federaal bestuur is een pluspunt.

*Als je je diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, mag je deelnemen aan de selectie, op voorwaarde dat je een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgegeven gelijkwaardigheidserkenning van je diploma hebt behaald. Deze gelijkwaardigheidserkenning van je diploma voeg je bij je kandidatuur.

Technische kennis

 • Je hebt geen problemen met het verwerken en analyseren van gegevens en statistieken.
 • Je hebt ervaring in projectbeheer en -evaluatie.
 • Je kunt vergaderingen leiden.
 • Je hebt een vlotte pen en communiceert zowel mondeling als schriftelijk probleemloos.
 • U kunt vlot overweg met de basisfunctionaliteiten van Microsoft Office suite (Word, Excel, Outlook).

Gedragsgerichte competenties

 • Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd.
 • Je kunt een dossier makkelijk analyseren en samenvatten.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je werkt graag in team.
 • Je draagt oplossingen aan en toont pragmatisme wanneer je wordt geconfronteerd met nieuwe situaties.
 • Je luistert actief (empathisch) en beschikt over sterke analytische en verbale communicatievaardigheden.
 • Je bent sociaal met zin voor initiatief en creativiteit.
 • Je hebt een sterke interesse voor sociale en multiculturele aspecten en de grote hedendaagse maatschappelijke uitdagingen weten je te boeien.
 • Je bent servicegericht en vindt een goede relatie van de burger met de medewerkers van de gemeente belangrijk.
 • Je bent beschikbaar en flexibel wat betreft de uurroosters.

Talenkennis

 • Goede kennis van het Frans en het Nederlands.
 • SELOR-brevet is een pluspunt.

Aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (37 uur/week).
 • Loon volgens weddenschaal A4: 48.903,81€ bruto geïndexeerd zonder anciënniteit.
 • Valorisatie van de jaren ervaring binnen dezelfde functie: tot 6 jaar voor de privésector en onbeperkt voor de overheidssector.
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • Een taalpremie (mits het behalen van het Selor-brevet).
 • Terugbetaling van de kosten van vervoer (MIVB-abonnement en zachte mobiliteit (fiets, step).
 • Maaltijdcheques (waarde 8€).
 • Voorkeurstarief in ziekenhuizen.
 • Een hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule).
 • Een aanvullend pensioenstelsel.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Een dynamische, diverse en warme werkomgeving.

*De gemeente Sint-Gillis selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid wat betreft leeftijd, geslacht, etnische afstamming, religieuze overtuiging of nationaliteit.

Wij moedigen de mensen met een handicap aan te solliciteren. Wij zullen met de eventuele nodige aanpassingen rekening houden zowel voor de aanwervingsprocedure als voor de integratie binnen het gemeentebestuur.

Uiterste datum: 31-05-2023