Serious Game @GIP

Deze maand organiseerde onze politieschool (GIP) ‘Omgaan met politiedilemma’s, een serious game’. Dit is een geïntegreerd project waarbij de politie een bordspel inzet om haar (toekomstige) medewerkers bewust te maken van integriteitskwesties, groepsgesprekken over delicate situaties te initiëren en ethisch gedrag te bevorderen via een ludieke aanpak. Het spel is voor iedereen geschikt en wordt gecoördineerd door de Cel Integriteit van de Federale Politie.

Het behandelt thema’s zoals beroepsprofilering, pesterijen op het werk, de grens tussen werk en privéleven, discriminatie, raadpleging van videobewakingsbeelden en databanken, enz. 
Bovendien kan het spel gemakkelijk worden aangepast aan de actualiteit en de veranderingen in het politielandschap.
De GIP ontving het serious game team al twee keer bij enkele PROM’s voor aspirant-inspecteurs. De andere PROM’s volgen nog want deze activiteit is nu in de basisopleiding geïntegreerd. 

Deze maand richtte het spel zich naar de collega’s en in het bijzonder naar de Franstalige politiescholen.