Programma van de Brusafe studiedag « Filmen en gefilmd worden tijdens een interventie »

Programma van de Brusafe studiedag « Filmen en gefilmd worden tijdens een interventie »

Woensdag 17 november 2021

Brusafe, Zweefvliegtuigstraat 10, 1130 Haren (Contact – brusafe.brussels)

Van 09h00 tot 17h30 (gevolgd door een netwerkdrink)

Voor meer informatie event@brusafe.brussels

Programma in PDF-bijlage

9u00
Voorwoord


Sophie LAVAUX

Algemeen directrice van BPV – Hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel Hoofdstad


09u15
Algemeen juridisch kader


Christian DE VALKENEER
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen-Dinant
 
Marc ISGOUR Advocaat en lid van de Brusselse Raad van de Orde van Advocaten, gastdocent aan de IHECS en assistent aan de ULB in mediarecht
Christian De Valkeneer en Marc Isgour zullen de juridische aspecten van deze kwestie toelichten. Daaronder zullen de volgende aspecten worden behandeld : Mogen we een politie-interventie filmen?
Hoe zit het met de bescherming van de privacy van de gefilmde politieagenten?
Hoe zit het met het gebruik van deze beelden? Mogen ze op sociale netwerken worden geplaatst?


10u15
Copwatching : Wanneer het recht om te filmen de relatie politie-burger verandert

Michel DERAEMAEKER Korpschef van de politiezone Ukkel/W-B/Oudergem
Laurent MASSET Woordvoerder van de politiezone
Of het nu gaat om een activist, een journalist of een gewone burger, de “toeschouwer” van een interventie, hoe onbeduidend ook, is steeds meer geneigd de politie in actie te filmen en zelfs de geldigheid van deze interventie in twijfel te trekken. Deze aanpak heeft uiteraard gevolgen voor de interacties tussen mensen.
Aan de hand van voorbeelden zal de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem een beeld geven van de communicatieproblematiek wanneer interventies worden gefilmd, en met name van de houding die de politieambtenaren in deze situaties moeten aannemen. Een houding die, wanneer zij niet aangepast is, grotendeels gebaseerd is op een gebrek aan kennis en op de vervaging van de geldende regels.
Ook de politieambtenaar als “filmer” en de bodycam als een instrument om het evenwicht te herstellen zullen worden besproken.
11u15
Koffiepauze


11u45
Liga voor de mensenrechten


Pierre-Arnaud PERROUTY
Directeur
Het recht om de politie te filmen (bij de uitoefening van haar taken) zal besproken worden vanuit het oogpunt van de vrijheid van informatie, maar ook als een instrument van democratische controle. De vraag naar bewijs staat inderdaad centraal in de dossiers rond geweld en beelden spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de specifieke rol van de bodycams zal worden behandeld, aangezien zij vragen doen rijzen in verband met de doelstellingen, de afspraken rond het gebruik ervan en de status van de gemaakte beelden.

12u45
Middagpauze


13u45
Internationale vooruitzichten en analyse vanuit de media en de journalistiek


Julien BALBONI Juridisch columnist en redacteur bij L’EchoAls journalist bij L’Echo, waar hij zich vooral toelegt op de thema’s rond justitie en politie, is het doel van zijn uiteenzetting tweeledig:
Enerzijds een overzicht geven van de wijze waarop andere landen in Europa en de wereld omgaan met de invloed van beelden op het werk van de politie. Het doel is dan ook om stof tot nadenken te geven over het gebruik van bodycams door de politie.
Anderzijds zal de uiteenzetting erin bestaan zich te verdiepen in de media-impact van beelden van politieagenten die door het publiek worden gefilmd. Wat dit verandert in de manier waarop de teams dagelijks werken? De manier waarop de media het overnemen? En hoe de traditionele media worden ingehaald door de nieuwe media, die soms minder schroom tonen of zelfs tegenstrijdig zijn.
14u45
Mogelijkheden en uitdagingen van het gebruik van bodycams door de geïntegreerde politie: enkele onderzoeksbevindingen


Vincent SERON Professor aan de faculteit criminologie van de universiteit van LuikDit onderzoek, gefinancierd door de FOD Binnenlandse Zaken, werd gezamenlijk uitgevoerd door de KULeuven (Prof. dr. Jeroen Maesschalck et Valerie Goyvaerts) en de Universteit van Luik (Prof. dr. Vincent Seron) van oktober 2020 en september 2021. Door middel van een analyse van de bestaande wetenschappelijke literatuur en een onderzoeksproces (interviews, focusgroepen) dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd uitgevoerd, hebben ze aanbevelingen en voorstellen voor wetswijzigingen inzake bodycams opgesteld.
15u45
Koffiepauze


16u15
Politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene: Richtlijnen en reglementaire dimensie


Stéphanie ROUSSEL
Juridisch adviseur van de zone
Olivier Slosse
Woordvoerder, DGG en adviseur van de korpschef
Voor deze zone zal de reglementaire dimensie van het gebruik van bodycams worden besproken, ter aanvulling van de presentatie over het algemene rechtskader. Verschillende vragen zullen aan bod komen, met name vanuit het oogpunt van een confrontatie tussen de regelgeving en de praktijk op het terrein: Wat te doen wanneer een persoon niet gefilmd wenst te worden? Hoe zit het met het gebruik van de camera wanneer politieagenten een gemeente binnengaan waar het gebruik ervan niet is toegestaan?

17u15
Slotwoord
Bernard MICHIELSEN Eerste substituut, adjunct van de Procureur des Konings
17u30
Afsluitende netwerkdrink

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>