Cel EVA bij PZ Zuid

Deze week ontmoetten de leden van het competentiecentrum Intrafamiliaal Geweld (IFG) elkaar bij de PZ Zuid. Enkele partners stelden hun werking binnen dit domein voor waaronder de politiezone zelf.

Zij lichtten toe hoe zij de opvang van slachtoffers van IFG aanpakken. 
Ze toonden het nieuwe lokaal van de cel Emergency Victim Assistance (EVA). Dit speciaal ontworpen lokaal is bedoeld voor de optimale opvang van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld, met de nadruk op een rustgevende en vertrouwelijke omgeving. Daarnaast is er ook een aparte wachtruimte die slachtoffers aan het zicht van andere bezoekers onttrekt.