Sven Gatz bij Brusafe

Onlangs ontvingen we Sven Gatz, Brussels Minister van Budget en Ambtenarenzaken, bij Brusafe. Na een presentatie van onze organisatie, volgde een bezoek aan onze campus met onze eyecatchers: de immersieve kamer, de misdaadflat en uiteraard een rit op de rijsimulator. 

Jonathan en Gabriel willen Brussel veiliger maken: “Brussel heeft zoveel meer mooie kanten dan de mensen denken”

Jonathan en Gabriel getuigen in dit interview over de ondersteuning die ze van Brusafe kregen bij de voorbereiding op de selectieproeven bij de politie. “Vooraf is het moeilijk in te schatten wat je moet verwachten. Bij Brusafe krijg je een heel duidelijk beeld van wat de job inhoudt, zowel fysiek als mentaal. Bovendien verdubbelen je slaagkansen bij de selectieproeven, daar ben ik zeker van.”, aldus Jonathan.

Programma van de Brusafe studiedag « Filmen en gefilmd worden tijdens een interventie »

Programma van de Brusafe studiedag « Filmen en gefilmd worden tijdens een interventie »

Woensdag 17 november 2021

Brusafe, Zweefvliegtuigstraat 10, 1130 Haren (Contact – brusafe.brussels)

Van 09h00 tot 17h30 (gevolgd door een netwerkdrink)

Voor meer informatie event@brusafe.brussels

Programma in PDF-bijlage

9u00
Voorwoord


Sophie LAVAUX

Algemeen directrice van BPV – Hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel Hoofdstad


09u15
Algemeen juridisch kader


Christian DE VALKENEER
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen-Dinant
 
Marc ISGOUR Advocaat en lid van de Brusselse Raad van de Orde van Advocaten, gastdocent aan de IHECS en assistent aan de ULB in mediarecht
Christian De Valkeneer en Marc Isgour zullen de juridische aspecten van deze kwestie toelichten. Daaronder zullen de volgende aspecten worden behandeld : Mogen we een politie-interventie filmen?
Hoe zit het met de bescherming van de privacy van de gefilmde politieagenten?
Hoe zit het met het gebruik van deze beelden? Mogen ze op sociale netwerken worden geplaatst?


10u15
Copwatching : Wanneer het recht om te filmen de relatie politie-burger verandert

Michel DERAEMAEKER Korpschef van de politiezone Ukkel/W-B/Oudergem
Laurent MASSET Woordvoerder van de politiezone
Of het nu gaat om een activist, een journalist of een gewone burger, de « toeschouwer » van een interventie, hoe onbeduidend ook, is steeds meer geneigd de politie in actie te filmen en zelfs de geldigheid van deze interventie in twijfel te trekken. Deze aanpak heeft uiteraard gevolgen voor de interacties tussen mensen.
Aan de hand van voorbeelden zal de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem een beeld geven van de communicatieproblematiek wanneer interventies worden gefilmd, en met name van de houding die de politieambtenaren in deze situaties moeten aannemen. Een houding die, wanneer zij niet aangepast is, grotendeels gebaseerd is op een gebrek aan kennis en op de vervaging van de geldende regels.
Ook de politieambtenaar als “filmer” en de bodycam als een instrument om het evenwicht te herstellen zullen worden besproken.
11u15
Koffiepauze


11u45
Liga voor de mensenrechten


Pierre-Arnaud PERROUTY
Directeur
Het recht om de politie te filmen (bij de uitoefening van haar taken) zal besproken worden vanuit het oogpunt van de vrijheid van informatie, maar ook als een instrument van democratische controle. De vraag naar bewijs staat inderdaad centraal in de dossiers rond geweld en beelden spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de specifieke rol van de bodycams zal worden behandeld, aangezien zij vragen doen rijzen in verband met de doelstellingen, de afspraken rond het gebruik ervan en de status van de gemaakte beelden.

12u45
Middagpauze


13u45
Internationale vooruitzichten en analyse vanuit de media en de journalistiek


Julien BALBONI Juridisch columnist en redacteur bij L’EchoAls journalist bij L’Echo, waar hij zich vooral toelegt op de thema’s rond justitie en politie, is het doel van zijn uiteenzetting tweeledig:
Enerzijds een overzicht geven van de wijze waarop andere landen in Europa en de wereld omgaan met de invloed van beelden op het werk van de politie. Het doel is dan ook om stof tot nadenken te geven over het gebruik van bodycams door de politie.
Anderzijds zal de uiteenzetting erin bestaan zich te verdiepen in de media-impact van beelden van politieagenten die door het publiek worden gefilmd. Wat dit verandert in de manier waarop de teams dagelijks werken? De manier waarop de media het overnemen? En hoe de traditionele media worden ingehaald door de nieuwe media, die soms minder schroom tonen of zelfs tegenstrijdig zijn.
14u45
Mogelijkheden en uitdagingen van het gebruik van bodycams door de geïntegreerde politie: enkele onderzoeksbevindingen


Vincent SERON Professor aan de faculteit criminologie van de universiteit van LuikDit onderzoek, gefinancierd door de FOD Binnenlandse Zaken, werd gezamenlijk uitgevoerd door de KULeuven (Prof. dr. Jeroen Maesschalck et Valerie Goyvaerts) en de Universteit van Luik (Prof. dr. Vincent Seron) van oktober 2020 en september 2021. Door middel van een analyse van de bestaande wetenschappelijke literatuur en een onderzoeksproces (interviews, focusgroepen) dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd uitgevoerd, hebben ze aanbevelingen en voorstellen voor wetswijzigingen inzake bodycams opgesteld.
15u45
Koffiepauze


16u15
Politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene: Richtlijnen en reglementaire dimensie


Stéphanie ROUSSEL
Juridisch adviseur van de zone
Olivier Slosse
Woordvoerder, DGG en adviseur van de korpschef
Voor deze zone zal de reglementaire dimensie van het gebruik van bodycams worden besproken, ter aanvulling van de presentatie over het algemene rechtskader. Verschillende vragen zullen aan bod komen, met name vanuit het oogpunt van een confrontatie tussen de regelgeving en de praktijk op het terrein: Wat te doen wanneer een persoon niet gefilmd wenst te worden? Hoe zit het met het gebruik van de camera wanneer politieagenten een gemeente binnengaan waar het gebruik ervan niet is toegestaan?

17u15
Slotwoord
Bernard MICHIELSEN Eerste substituut, adjunct van de Procureur des Konings
17u30
Afsluitende netwerkdrink

100% jeunes ASBL op bezoek

Gisteren gaf ons Oriëntatiecentrum voor Rekrutering een infosessie aan de jongeren van de @100% jeunes ASBL. Via hun smartphone konden ze vragen beantwoorden en zo kennismaken met de individuele en gepersonaliseerde begeleiding die wij aanbieden. Iedereen die geïnteresseerd is in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstsector 👮👩‍🚒🚑 kan hier beroep op doen. Wens je meer info over deze 100% gratis begeleiding? Contacteer ons! Het is langs hier 👇

https://brusafe.brussels/nl/or/#ori%C3%ABntatie

Inhuldiging van Brusafe 05 Mei 2021

De inhuldiging van Brusafe kon op massale media-aandacht rekenen met mooie persartikelen tot gevolg. Bedankt Bruzz, VRT, HLN, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws om onze veiligheidscampus in de kijker te zetten.

Hieronder de persartikels :

Met Brusafe heeft onze stad voortaan één grote campus voor studenten van de orde- en veiligheidsdiensten. Lees meer

In Haren is woensdag de gewestelijke school voor veiligheids- preventie- en
hulpdienstberoepen, Brusafe, officieel ingehuldigd. In het opleidingscentrum zullen onder andere agenten, brandweermannen, ambulanciers en gemeenschapswachten (bij)geschoold worden. “Mensen komen hier met glinsterende ogen buiten gewandeld na hun opleiding.”..
Lees meer

Die opende de deuren in augustus 2020, maar de inhuldiging werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Ze verenigt de opleidingscentra van politie, brandweer, medische hulpverleners, en de afdeling ‘Veiligheid en Preventie’ van de gewestelijke School voor Openbaar Bestuur, die onder meer GAS-ambtenaren, parkwachters en bemiddelaars opleidt. De toplui van die vier scholen zijn woensdag aanwezig, net als minister-president Rudi Vervoort (PS)… Lees meer

Met de gewestelijke school voor veiligheids- en preventieberoepen Brusafe wil het Brussels Gewest meer Brusselaars verleiden om als hulpverlener, politieagent, brandweerlid, GAS-ambtenaar of gemeenschapswacht aan de slag te gaan. De school vlak bij Bordet centraliseert alle opleidingen, en moet die aanpassen aan de specifieke Brusselse, grootstedelijke context.

“Drie slachtoffers! Check ademhaling en pols!” In een would-be metrostation – met beelden van halte Beurs op de muren geprojecteerd en een ventilator die de luchtverversing in de metro nabootst – reageren een agent en twee ambulanciers op een fictieve noodsituatie na een zelfmoordaanslag. De hoogtechnologische ruimte waarin ze oefenen, kan ook bijvoorbeeld een nachtclub of een scène van huiselijk geweld uitbeelden, en maakt deel uit van de nieuwe gewestelijke school Brusafe.
Lees meer

Twee medische hulpverleners staan achter een agent, die met getrokken wapen aan de ingang van een metrostation staat. In de hal hangt rook, er liggen slachtoffers op de grond. Als het veilig is, rennen de drie naar binnen om de gewonden te verzorgen. Het hele scenario is een oefening, die zich afspeelt in een lokaal van de BruSafe… Lees meer

In het opleidingscentrum werd er ook een rijsimulator geïnstalleerd: « We hebben vastgesteld dat er in de Brusselse zone enorm veel ongevallen gebeuren met jonge aspiranten die uit de school komen en zo’n twee jaar hun rijbewijs hebben », gaat Gorteman verder. « Ze moeten dan rijden onder code drie en bij een dringende tussenkomst of bij een achtervolging komt daar heel wat stress bij kijken. En daar gebeuren wel eens ongevallen. Wij leren hen de auto in de hand te hebben in elke situatie om zo de veiligheid te verhogen. »
Lees meer

« We merkten dat er veel ongelukken met jonge aspiranten gebeurden. Ze hebben weinig rij-ervaring en passen hun rijstijl niet aan de Brusselse situatie aan » .. Lees meer

Foto van een politieman

Informatiesessies – vooropleiding voor politiefuncties (i.s.m. Syntra Bizz)

Informatiesessies – vooropleiding voor politiefuncties (i.s.m. Syntra Bizz)

Geïnteresseerd in een baan bij de politie?

De (online) informatiesessies van Jobpol gaan over de selectieproeven en vooropleiding voor politiefuncties. Deze worden in samenwerking met Brusafe georganiseerd.

Hieronder vind je de data van de volgende Nederlandstalige informatiesessies:

  • Donderdag 8 juli 19u00
  • Dinsdag 10 augustus 14u00
  • Maandag 30 augustus 14u00
  • Donderdag 02 september 19u00
  • Maandag 06 september 14u00
  • Donderdag 09 september 19u00
  • Maandag 13 september 14u00

Programma:

Gedurende twee uur krijg je informatie over de burgerfuncties en jobs in uniform, en de selectieprocedure. Het tweede deel van de sessie gaat over de hulp van Brusafe waar je bij je voorbereiding beroep op kan doen, én over de politievooropleiding van Syntra Bizz.

Dit programma wil je zo goed mogelijk informeren zodat je alles in het werk kan stellen om voor de selectieproeven bij de politie te slagen.

Wil je één van deze sessies bijwonen? Schrijf je in op de Jobpol-website via de link: https://www.jobpol.be/nl/evenementen

Met al je vragen over vooropleidingen, selectieproeven of basistrainingen kan je bij de adviseurs van het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering terecht.

Foto van een politieman
Foto © Aurore Delsoir Photography

Brusafe & Syntra Bizz bundelen krachten: gratis vooropleiding voor Nederlandstalige Brusselaars

Brusafe & Syntra Bizz bundelen krachten:
gratis vooropleiding voor Nederlandstalige Brusselaars

Vanaf 2021 kunnen Nederlandstalige Brusselaars een gratis vooropleiding bij Brusafe volgen. Samen met Syntra Bizz zal Brusafe deze unieke vooropleiding gestalte geven. De eerste vooropleiding richt zich tot de politie, nadien volgen de andere beroepen. Deze vorming bereidt geïnteresseerden op de selectieproeven bij de politie voor. Pas als ze voor deze proeven slagen én de politie hen aanwerft, kunnen ze hun opleiding aan de politieschool starten. Hiermee wil het Brusselse Gewest inzetten op de aanwerving van Nederlandstalige Brusselaars in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen.

Meer Nederlandstalige Brusselaars in Brusselse veiligheid, preventie en hulpverlening

Meer Brusselaars aan het werk in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen, én ze daar behouden. Dat is één van de vijf hoofdopdrachten van Brusafe. De oprichting van deze Brusselse veiligheidscampus bracht de school voor politie, brandweer, hulpverleners-ambulanciers en een deel van de school voor openbaar bestuur letterlijk onder één dak.

De eerste Nederlandstalige vooropleiding richt zich tot mensen die bij de politie willen gaan. Nadien komen andere beroepen (brandweer) aan bod.

In 2021 worden 1600 politie-inspecteurs voor heel België aangeworven. Ongeveer een kwart van de totale effectieven van de politie wordt in het Brusselse Gewest tewerkgesteld.
De 6 Brusselse politiezones tellen in totaal 6519 personen (politiemensen & burgers). Daarvan woont slechts 23,6% (1539 personen) in Brussel. Kortom, als Brusselaar ben je zeker van een plaats in één van de zes politiekorpsen.

Brusafe X Syntra Bizz: unieke samenwerking

Voor Brusafe zijn goede partnerships belangrijk om kwalitatieve opleidingen aan te bieden. Want ook dat is een hoofdopdracht van Brusafe. Syntra Bizz is een vaste waarde in het Nederlandstalige opleidingslandschap. De combinatie van beide partijen zorgt voor opleidingssynergie.

De samenwerking tussen Brusafe en Syntra Bizz is uniek in België. Brusafe is de enige veiligheidscampus die geïnteresseerden op de selectieproeven bij de werkgevers voorbereidt. Bovendien richten de vooropleidingen zich naar alle VPH-beroepen en worden onder de Brusafe-koepel gecentraliseerd.

Alain Goergen, Gedelegeerd Bestuurder Brusafe: “De samenwerking met Syntra Bizz stelt ons in staat om Nederlandstalige Brusselaars voor de vooropleiding aan te trekken en ze grondig voor te bereiden. Want ‘goed begonnen is half gewonnen’.”.

Danny Van Broeck, marketingverantwoordelijke Syntra Bizz: “Syntra Bizz is trots dat ze mee de schouders onder dit schitterende initiatief van Brusafe kan zetten. Mensen opleiden en bijscholen waardoor zij hun kansen op de arbeidsmarkt versterken, is immers één van de belangrijkste kerndoelstellingen van Syntra Bizz.”.

Kan ik zomaar aan de politieschool starten? Neen!

Om tot de politieschool toegelaten te worden, moet je eerst voor een reeks selectieproeven slagen én door de politie worden aangeworven. Je kan je dus niet rechtstreeks bij de politieschool inschrijven.

De testen omvatten sportieve, persoonlijkheids- en cognitieve proeven, een medische proef, alsook een gesprek met de selectiecommissie.
Slaag je niet? Dan duurt het 1 jaar vooraleer je opnieuw aan de proeven mag meedoen. Bovendien kan je maximaal 3 keer deelnemen. Een grondige voorbereiding is dus cruciaal. Reden te meer om het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering van Brusafe te contacteren.

Oriëntatiecentrum voor Rekrutering @ Brusafe: persoonlijke begeleiding & vooropleiding

Om je maximaal op de selectieproeven voor te bereiden, kan je bij het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering van Brusafe aankloppen. Dit centrum informeert, adviseert en begeleidt jou tot aan de proeven. Zo’n begeleidingstraject kan tot één jaar duren én is volledig gratis. Dit maakt Brusafe als veiligheidscampus uniek.

Alles begint met een overzicht van je competenties op dat moment. Dit is het startschot: waar scoor je goed, waar heb je extra training nodig, welke vakken dien je bij te schaven, … Op basis hiervan wordt een vooropleiding op jouw maat samengesteld. De vooropleiding stelt je in staat om goed voorbereid aan de examens deel te nemen en je slaagkansen te verhogen.

Meer info vind je op https://brusafe.brussels/nl/or/#oriëntatie

Over Brusafe

Brusafe is een Vereniging van Gewestelijk Belang die in 2016 door de Brusselse Gewestregering werd opgericht. Deze Brusselse veiligheidscampus overkoepelt de politie-, brandweer, hulpverleners-ambulanciersschool en een deel van de school voor openbaar bestuur.

Over Syntra Bizz

Syntra Bizz is een afdeling van Syntra AB (AB staat voor Antwerpen en Vlaams-Brabant). Wij organiseren kant-en-klare professionele opleidingen in een uitgebreid pallet van sectoren. Wij leggen ook een zeer sterke focus op flexibele maatopleidingen voor het management en de medewerkers van bedrijven en organisaties. Deze opleidingen zijn echt à la carte en helemaal samengesteld volgens de competenties van de medewerkers en de noden en doelstellingen van het bedrijf.

Brusafe is verhuisd!

Brusafe is verhuisd!

Brusafe is in juli toegetreden tot zijn nieuwe gerenoveerde gebouwen.
In augustus werd er al een politieopleiding ter plaatse gegeven.
Wat nu? IFAMU, ERAP en de GVBB sluiten zich geleidelijk aan bij het gebouw aan en alle opleidingen op het gebied van veiligheid, preventie en hulpdienst zijn gepland voor het najaar.
Na de maatregelen die in het kader van COVID zijn genomen, kon de datum van de officiële opening nog niet worden vastgesteld.
In de tussentijd kunt u nog steeds contact opnemen met het OR via de Facebook chat of per e-mail op or@brusafe.brussels!
Brusafe zorgt voor zijn studenten, medewerkers en bezoekers. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Een samenvatting van deze maatregelen vindt u op onderstaande poster:

COVID-19 maatregelen bij Brusafe

Schorsing en uitstel van opleidingen

COVID-19 Schorsing en uitstel van opleidingen

De opleidingen van de GSOB, de IODMH, de OCBB en de GIP worden beïnvloed door COVID-19.

Momenteel en tot nader order worden de opleidingen van de GSOB, de IODMH en de brandschool geschorst.
De basisopleidingen die op dit moment aan de GIP worden gegeven blijven behouden, maar zullen aangepast worden. De voortgezette opleidingen van de GIP worden uitgesteld.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wees voorzichtig!

Het OR 100% digitaal

COVID-19: Het OR 100% digitaal

De federale regering heeft deze donderdagavond aangekondigd dat zij iedereen uitnodigt om de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding en de vermenigvuldiging van Coronavirus te voorkomen.

Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering past dus zijn diensten aan.

Vanaf 16 maart zullen we 100% digitaal zijn, zodat we beschikbaar blijven en zo goed mogelijk op uw verzoeken te beantwoorden!

U kunt ons uw contactgegevens en uw verzoek achterlaten via ons e-mailadres: cor-or@brusafe.brussels 📧 en wij nemen contact met u op via mail / Skype / telefoon op uw beste gemak.

U kunt ons ook van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur van maandag tot vrijdag bereiken via de Facebook chat.

Bedankt voor uw begrip !

Zorg goed voor jezelf en je geliefden!

Tot binnenkort! 🍀

Het OR-team

Meer info over COVID-19 (coronavirus)? bps-bpv.brussels